prevnext
Menu
TR | EN

Mevzuat Uyum Hizmetleri

 

Mevzuat Uyum Hizmetleri

Müvekkillerimizin faaliyet gösterdikleri sektörlere göre uymaları gereken mevzuat da değişiklik gösterebilmektedir. Kendine özgü gereklilikleri, karmaşıklıkları ve mevzuatları olan farklı sektörlerden pek çok şirkete vermekte olduğumuz uyum hizmetleriyle hukukun pek çok alanında müvekkillerimiz için değer yaratıyoruz. Bu kapsamda:

-       Faaliyet gösterilen sektöre ilişkin iyi yönetim uygulamalarına uyumun sağlanması,

-       Uyulması gereken mevzuatın belirlenmesi,

-       Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması,

-       Şirketin iç yönetim politikalarının oluşturulması,

-       Şirketin kişisel verilerin korunması politikalarının hazırlanması ve mevzuata uyumunun sağlanması,

-       Şirketin taraf olduğu ticari işlemlerin mevzuata uyumunun denetlenmesi

için gerekli hukuki hizmetlerin sunulması, Hukuk Büromuzun faaliyet alanı içerisindedir.

 

KVKK Uyum Hizmetleri

Bu minvalde Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin mevzuata dair ayrı bir belirtme yapmakta fayda bulunmaktadır. Zira, söz konusu bu mevzuat, sektör gözetilmeksizin tüm veri sorumlularına uygulanmaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun yürürlüğe girmesi ile kişisel verilerin korunması, neredeyse tüm şirketler ve işletmeler için titizlikle ele alınması gereken kanuni bir yükümlülük haline gelmiş bulunmaktadır. 6698s. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ikincil mevzuatına uyulmadığı takdirde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından veri sorumluları hakkında 1.000.000,00 TL’ye varan idari para cezaları uygulanabilmektedir. Uluslararası platformda yer alan organizasyonlar bakımından ise, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun yanında kişisel verilerin korunmasına ilişkin başkaca kanunlar da uygulama bulabildiğinden kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum hususu daha girift bir hal almaktadır. Kesikli Hukuk Bürosu, kişisel verilerin korunması mevzuat ihlalleri ve bu sebeple doğabilecek riskleri en aza indirmek üzere işletmenize hukuki ve (teknolojik işbirliği ortakları vasıtasıyla) teknik destek vermeye hazırdır.