prevnext
Menu
TR | EN

Blog

Adam Global Amsterdam Bölgesel Toplantısı

Kurucu ortağımız Av. Ömer KESİKLİ, Amsterdam’da yapılan ADAM Global Bölgesel Toplantısı’nda Brexit’in üçüncü ülkelere olan etkisiyle ilgili bir konuşma yaptı ve özellikle yatırımcılar ve girişimciler için Türkiye’deki yatırım ve iş fırsatları üzerinde durdu. Etkinliğin diğer saygın konuşmacıları arasında, İngiltere Krallığı Eski Devlet Bakanı Paul Clark, Adam Global Direktörü Yogan Yoganandan, Hollanda’dan ACG International’ın Yönetici Ortağı […]

İran Yaptırımları ve Güncel Gelişmeler

Son günlerde İran ve İran’a uygulanan ambargolar, uluslararası arenada gündem konuları arasında yer alıyor. Bilindiği üzere, İran’ın nükleer çalışmalarını barışçıl amaçlar için kullanacağı inancına varan Birleşmiş Milletler, yaptırımların kaldırılması kararını almıştı. Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı (Joint Comprehensive Plan of Action) (kısaca “KOEP”), uluslararası anlamda hukuki çerçeveyi belirleyen anlaşmalar olarak […]

7 months ago Comments Off

Avrupa Birliği’nden Yenilenebilir Enerji Direktifi

Avrupa Birliği çok ciddi hedefleri olan bir Yenilenebilir Enerji Direktifini 2018 Aralık ayı içinde kabul etti (2018/2001). Direktif, Avrupa Birliği içerisinde yenilenebilir enerjinin kullanımının arttırılması ve özendirilmesi ile ilgili kapsamlı bir politika getiriyor. 2020 yılı itibariyle ülkelerin ulusal hedeflerine ulaşmaları sonrasında AB’nin toplam enerji ihtiyacının %20’sini yenilenebilir enerjiden sağlaması hedefleniyor.  Söz konusu Direktif’le AB ülkelerinin […]

Elektrik Piyasasında Güncel Gelişmeler

Kurul kararları ile 2019 yılında uygulanacak lisans, önlisans vb. bedelleri açıklandı Enerji Piyasası Denetleme Kurumu  23 Aralık 2018 Tarihli ve 30634 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurul kararları ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği Madde 43 uyarınca Aralık ayı sonunda  belirlenmesi beklenen bedelleri açıkladı. Kararlar ile 2019 yılında Elektrik, Doğal Gaz, Petrol ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) […]

Tahkim Sözleşmesinin Niteliği – Karar İncelemesi

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu Kararı Esas No:2016/2, Karar No: 2018/4  Işığında Tahkim Sözleşmesinin Niteliği ve Kanunların Zaman Bakımından Uygulanması Giriş Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ile Yargıtay Daireleri arasında tahkimin niteliğine dair görüş birliği bulunmaması nedeniyle uygulamada meydana gelen çelişkiyi bertaraf edebilmek adına içtihatları birleştirme ihtiyacı doğmuştur. Tahkim sözleşmesinin niteliğine ilişkin görüş farklılıklarına bağlı […]

Elektrik Fiyatları – Son Kaynak Tedarik Tarifesinde Değişiklik

Son Kaynak Tedarik Tarifesinde yer alan yıllık tüketim miktarı limitinin düşürülmesine dair Kurul Kararı Orta ölçekli sanayi aboneleri ve büyük ölçekli ticarethaneler dikkat! Elektrik tarifeniz değişmiş olabilir. Tüketim miktarınızı kontrol ediniz. 20 Ekim 2018 tarihli  ve 30571 sayılı Resmi Gazete’de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan yayınlanan Kurul Kararı ile Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’in […]

10 months ago Comments Off

Sözleşmenin Değişen Koşullara Uyarlanması Davası

Sözleşmenin Değişen Koşullara Uyarlanması Davası Son zamanlarda döviz kurlarında yaşanan olağanüstü artış ve değişimler, ekonomik olarak kamuyu ve şirketleri ciddi ölçüde etkilemektedir. Söz konusu bu radikal artış ve değişimlerin etkisiyle Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda yapılan değişiklikle birlikte, dövizle veya dövize endeksli olarak yapılan sözleşmelerinin durumun ne olacağı sorusu sıklıkla sorulmaktadır. Her […]

11 months ago Comments Off

Türkiye’de Rekabet Hukuku

TÜRKİYE’DE REKABET HUKUKU “Rekabet” doktrinde bir tüketici grubuna aynı dönemde, aynı türdeki mal ya da hizmetleri satan teşebbüsler arasındaki ilişki olarak tanımlanmaktadır. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 3. maddesinde “mal ve hizmet piyasalarındaki teşebbüsler arasında özgürce ekonomik kararlar verilebilmesini sağlayan yarış”[1] şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımlamalar ışığında rekabet hukukunun; iktisadi etkinliği sağlamak, mal […]

Dövize Endeksli Sözleşmeler Yasaklandı

Türkiye’de Yerleşik Kişiler Dövize Endeksli Sözleşme Yapamayacak Türkiye’de yerleşik kişilerin sözleşmelerindeki ödeme borçlarını döviz üzerinden veya dövize endeksli olarak belirlemelerini Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek haller dışında yasaklayan 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı bugün resmi gazetede yayınlandı. Aynı karara göre, bugünden itibaren 30 gün içerisinde, daha önce akdedilmiş ve yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan […]

Ortak Yerlere El Atma ve Ecrimisil

 ORTAK YERLERE EL ATMA ve ECRİMİSİL Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 4.maddesinde ana gayrimenkulde bulunan “ortak yerler” açıkça belirtilmiştir. Bu hükme göre; Ortak yerlerin konusu sözleşme ile belirtilebilir. Aşağıda yazılır yerler ise her halde ortak yer sayılmaktadır: a.  Temeller, ana duvarlar, taşıyıcı sistemi oluşturan kirişler, perde duvarları, kolonlar ve taşıyıcı sistemin parçası olan tüm yerler, b.   Ortak duvarlar […]