prevnext
Menu
TR | EN

Bilgi Teknolojileri

Bilgi Teknolojileri

Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü, ekonomik olarak sürekli gelişen iş dünyasını doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemek suretiyle özellikle ekonominin ve sosyal yaşamın vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Türkiye, bu sektörün gelecekteki rolünün günümüze kıyasla çok daha önemli olacağının farkındadır. Bu gelişme ve büyümenin beraberinde getirmiş olduğu çağın gereklerine uygun çözüm arayışları ve günümüz ekonomik ve sosyal yaşamının bu en güncel ve hızlı çözümlere bir an önce erişebilmesi, bilgi ve iletişim sektörünün temelini oluşturmaktadır; zira bu çözüm arayışlarında hem zamanın hem de maddi kaynakların en verimli düzeyde kullanılması esastır. Bu açıdan, Türkiye son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojileri sektörüne olan ilgisini daha da artırmış ve gelecekte sektör üzerinde söz sahibi olmak için gerekli çalışmaları başlatmıştır. Bu çalışmaların en belirgin olanları yatırımcılara yönelik olarak çıkarılan yeni teşvikler ve Ar-Ge Kanunu’dur.

 • Genç nüfusun artması ve online pazarın genişlemesiyle birlikte 2015 yılı sonunda 73,2 milyon olan cep telefonu abone sayısının 2017 yılına kadar 75 milyona ulaşması beklenmektedir.
 • Türkiye’de donanım, yazılım, bilgi iletişim hizmetleri ve telekomünikasyon hizmetlerine yönelik harcamaların 2017 yılına kadar 30 milyar ABD dolarına yükselmesi beklenmektedir.
 • Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojileri harcamalarının dünya ortalamasından daha hızlı büyüyeceği tahmin edilmektedir. Sektördeki büyük potansiyel ve geniş iç piyasa göz önünde bulundurulduğunda, sektörün 2012-2017 döneminde % 7,4 ‘lük yıllık bileşik büyüme oranı ile büyümesi beklenmektedir.
 • Türkiye’deki hanelerin % 69,5’inde internet erişimi bulunmaktadır.
 • Türkiye’de internet kullanıcılarının oranı % 56 civarındadır; bu oranın 2017 yılında % 60’ın üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir.

Türkiye’nin, cumhuriyetin 100. yılının kutlanacağı 2023 yılına yönelik iddialı vizyonu gereği bilgi ve iletişim teknolojileri sektörüne ilişkin yüksek hedefler öngörülmektedir. Bu hedefler arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

 • Geniş bant abone sayısının 30 milyona çıkarılması
 • 14 milyon haneye 1000 Mbps hızında internet bağlantısı sağlanması
 • Sektörün GSYİH içindeki payının % 2,9’dan % 8’e çıkarılması
 • E-dönüşüm alanında en büyük 10 ülkeden biri haline gelmek
 • Nüfusun % 80’ine bilgisayar kullanma becerisi kazandırılması
 • TGB’lerde faaliyet gösteren şirket sayısının 5500’e; çalışan sayısının 65.000’e; ihracatın ise 10 milyar ABD dolarına yükseltilmesi
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü büyüklüğünün her yıl yaklaşık % 15 oranında bir pazar büyümesi ile 160 milyar ABD dolarına ulaştırılması
 • Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payının % 1’den % 3’e çıkarılması